AÇILIŞ AÇILIŞ KONUŞMALARI
09:00-09:15 Özkan KARAMAN (PUADER Dernek Başkanı)
  Esma SARIKAYA (TÜSEB Anne Çocuk Sağlığı Enstitüsü Başkanı)
   
1.OTURUM AŞILAMADA GÜNCEL DURUM
Oturum Başkanları Esma SARIKAYA, Emre ALHAN
09:15-09:35 Ülkemizde Aşı Uygulamaları
  Osman TOPAÇ
09:35-09:55 Programa Ek Aşılar
  Zafer KURUGÖL
09:55-10:15 Aşı Karşıtlığı: Nedenleri, Önemi ve Mücadele Yolları
  Mehmet CEYHAN
   
10:15-10:30 Kahve Molası
   
2.OTURUM MİKROBİYOTA
Oturum Başkanları Yakut AKYÖN YILMAZ, Özkan KARAMAN
10:30-10:50 Biofilm Enfeksiyonları ve Mikrobiyom ile İlişkisi
  Meral KARAMAN
10:50-11:10 Mikrobiyota ve Hastalıklar
  Cumhur ÖZKUYUMCU
11:10-11:30 Fetal Programlamada Mikrobiyotanın Rolü,
  Sağlık ve Hastalıklara Etkisi
  Ferit SARAÇOĞLU
   
UYDU SEMPOZYUMU GSK UYDU SEMPOZYUMU
Moderatör Emre ALHAN
11:30-12:00 Çocuklarda Bakteriyel Menenjit: Önemi ve Korunma
  Mehmet CEYHAN
   
12:00-13:30 Öğle Yemeği
   
3.OTURUM HEMATOLOJİ
Oturum Başkanları Hatice İlgen ŞAŞMAZ, Pelin ZORLU
13:30-13:50 Akut Kanayan Çocuğa Yaklaşım ve Tedavi Seçenekleri
  Can BALKAN
13:50-14:10 Nötropenisi Olan Çocuğa Yaklaşım, Tedavi ve Nötropenik 
  Hastanın İzleminde Pediatristin Rolü
  Alphan KÜPESİZ
14:10-14:30 Pediatride Kök Hücre Transplantasyonu Endikasyonları 
  ve Pediatriste Düşen Görevler
  Bülent ANTMEN
   
4.OTURUM İMMÜNOLOJİ / ÇOCUĞUM İMMÜN YETERSİZLİK Mİ?
Oturum Başkanları Mehmet CEYHAN, Peyami CİNAZ
14:30-14:50 Enfeksiyonlar ve Diğer İpuçları
  Yıldız CAMCIOĞLU
14:50-15:10 Laboratuvarda İpuçları
  Elif KARAKOÇ AYDINER
15:10-15:30 Primer İmmün Yetersizlik Sınıflanması ve Tedavi Yaklaşımları
  Hasibe ARTAÇ
   
15:30-15:45 Kahve Molası
   
5.OTURUM ENDOKRİNOLOJİDE GÜNCEL GELİŞMELER
Oturum Başkanları Necdet KUYUCU, M.Özgür PİRGON 
15:45-16:05 Çocuklarda Obeziteye Yaklaşım
  Peyami CİNAZ
16:05-16:25 Olgularla Boy Kısalığı ve Sık Bir Neden Olarak Turner Sendromu
  Bumin Nuri DÜNDAR
16:25-16:45 Olgularla Erken Puberte: Ne Zaman Patolojik
  Gönül ÇATLI
   
İNTERAKTİF OTURUM NÖROLOJİ
16:45-18:00 Febril / Afebril İlk Nöbet Tedavi Edilmeli mi ? Edilmemeli mi ?
Moderatörler Adem AYDIN, Özden ANAL
Konuşmacılar: Hasan TEKGÜL, Kürşad AYDIN
   
18:00-19:00 PUADER Genel Kurul Toplantısı

 

 

 

 

6.OTURUM SÖZEL BİLDİRİLER
Oturum Başkanı Tolga İNCE
08:30-08:40 S özel BİLDİRİ-1 
  Konuşmacı
08:40-08:50 Sözel BİLDİRİ-2
  Konuşmacı
08:50-09:00 Sözel BİLDİRİ-3
  Konuşmacı
   
7.OTURUM ADÖLESAN
Oturum Başkanları Bülent ANTMEN, Yeşim ÖZTÜRK
09:00-09:20 Pubertal Jinekomasti
  Orhan DERMAN
09:20-90:40 Yeme Bozuklukları - Medikal İzlem
  Nuray KANBUR
09:40-10:00 Adölesan ve Obezite
  Yeşim ÖZTÜRK
   
10:00-10:15 Kahve Molası
   
İNTERAKTİF OTURUM NEFROLOJİ
Moderatör Alper SOYLU 
10:15-11:15 Çocuk Nefrolojisinde Olgu Örnekleri
  Salih KAVUKÇU
   
8.OTURUM ASTIM
Modetatörler Nuray KANBUR, Orhan DERMAN
11:15-12:15 Klinik Bulgular ve Tanı
  Nermin GÜLER
  Tedavi ve Güncel Yaklaşımlar
  Özkan KARAMAN
  Astımdan Korunma
  Arzu BABAYİĞİT
   
12:15-13:30 Öğle Yemeği
   
9.OTURUM ÇOCUKLARDA SEPSİS VE SEPTİK ŞOK
Oturum Başkanları Tolga F. KÖROĞLU, Sami HATİPOĞLU
13:30-13:50 Sepsis ve Septik Şokun Epidemiyolojisi ve Tanınması
  Esra ŞEVKETOĞLU
13:50-14:10 Septik Hastanın İlk Stabilizasyonu
  Murat DUMAN
14:10-14:30 Sepsis ve Septik Şokta Yoğun Bakım Tedavisi
  Agop ÇITAK
   
PANEL OTOİNFLAMATUAR HASTALIKLAR
Panel Başkanı Salih KAVUKÇU
14:30-15:30 Otoinflamatuar Tanı 
  Servet Erbil ÜNSAL
  Otoinflamatuar Tedavi
  Birsin ÖZÇAKAR 
   
15:30-15:45 Kahve Molası
   
10.OTURUM ÇOCUK ENFEKSİYON
Oturum Başkanları Yıldız CAMCIOĞLU, Elif KARAKOÇ AYDINER
15:45-16:05 Akut Menenjit / Ensefalit Klinik Bulgular ve Epidemiyoloji
  Ömer KILIÇ
16:05-16:25 Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Lomber Ponksiyon
  ve Radyolojik Değerlendirme
  Ümit ÇELİK
16:25-16:45 Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tedavi Yaklaşımları
  Emre ALHAN
   
11.OTURUM GENEL PEDİATRİ
Oturum Başkanları Adem AYDIN, Özlem BEKEN SOYLU
16:45-17:05 Doğuştan Kalp Hastalıklarında Temel Yaklaşım Prensipleri
  Kemal BAYSAL
17:05-17:25 Sağlık Bakanlığı Bakış Açısı İle Çocuk İzlemleri
  Başak TEZEL
17:25-17:45 Çocuk Sağlığı İzlemi
  Meda KONDOLOT
17:45-18:05 Çocuk Sağlığı İzleminde Pediatristlerin Sık Karşılaştığı Sorunlar
  Tolga İNCE
   
12.OTURUM AKILCI İLAÇ KULLANIMI
Oturum Başkanı Emine KOCABAŞ
18:05-18:25 Akılcı Antibiyotik Kullanımı
  Mehmet CEYHAN
 

 

 

 

 

 

13.OTURUM SÖZEL BİLDİRİLER
Oturum Başkanları Kemal BAYSAL
08:30-08:40 Sözel Bildiriler-4
  Konuşmacı
08:40-08:50 Sözel Bildiriler-5
  Konuşmacı
08:50-09:00 Sözel Bildiriler-6
  Konuşmacı
   
14.OTURUM YENİDOĞAN / DOĞUM ODASI GİRİŞİMLERİ VE TRANSPORT
Oturum Başkanları Berkan GÜRAKAN, Başak TEZEL
09:00-09:20 Plasental Transfüzyon ve NRP' de Gelişmeler
  Tuğba GÜRSOY
09:20-09:40 Doğum Odasında Riski Bebek Müdahaleleri
  Didem ALİEFENDİOĞLU
09:40-10:00 Genel Pediatri Açısından Riskli Bebeğin Transportu
  Nejat NARLI
   
10:00-10:15 Kahve Molası
   
15.OTURUM KARDİYOLOJİ
Oturum Başkanları: Mehtap YAZICIOĞLU, Nerin BAHÇECİLER
10:15-10:35 Gögüs Ağrısı
  Ertürk LEVENT
10:35-10:55 Senkop
  Alpay ÇELİKER
10:55-11:15 Çarpıntı
  Abdülkadir BABAOĞLU
   
16.OTURUM SIK KARŞILAŞILAN ALERJİK SORUNLAR
Oturum Başkanları: Alpay ÇELİKER, Tolga İNCE
11:15-11:35 Alerjik Rinit
  Can KOCABAŞ
11:35-11:55 Atopik Dermatit
  Mehtap YAZICIOĞLU
11:55-12:15 Anafilaksi
  Nerin BAHÇECİLER
12:15-12:30 KAPANIŞ