KONGRE KONULARI

Bebek Beslenmesi İçeriği ve Zamanlaması ile GIS Alerjik Hastalıklar İlişkisi, Türleri, Yönetimi

Astım Tedavisi Güncel Yaklaşım

Besin Alerjileri

Anafilaksi Yönetimi

Çocuklarda Epilepsi: İyi Huylular, Kötü Huylular, Ayırıcı Tanı

Yeni Aşılar, Ufuktaki Aşılar

Çocuk Endokrinolojisinde Yeni Yaklaşımlar

Erken Puberte: Salgın mı? Genetik Faktörler, Çevre Faktörleri, Yönetim

Gastro-özofageal Reflü:  Tanı, Ko-morbidite, Ne Zaman Tedavi? Nasıl Tedavi?

Vezikoüreteral Reflü: Tanı, Profilaksi, Tedavi, Ne Zaman?

Uzamış İshalli Bebek ve Çocuklara Yaklaşım, Çölyak ve IBD Ayırıcı Tanısı

Pro- ve Pre-biyotikler: Hangi Bebekte? Hangi Durumda?

Kaynağı Belirlenemeyen Ateşli Çocukta Risk Yönetimi

Olgularla ve Sorularla Varicella Zoster’den Birincil ve İkincil Korunma

Olgularla ve Sorularla ÜSYE ve ASYE’de Akılcı Antibiyotik Kullanımı

Olgularla ve Sorularla Çocuklarda Sık Rastlanan Cilt Hastalıkları

Gebelikte TORCH: Bebekte Yönetim

Yenidoğan YBÜ’de Çocuk Doktorunu Yanıltan Durumlar ve Pratik Öneriler

Sık Hastalanan Çocuk: Allerji mi? Enfeksiyon mu? İmmün Yetmezlik mi?

Kalabalık Çocuk Acil’de Çocuk Doktorunu Yanıltan Hastalıklar ve Pratik Öneriler

Pediatride Son 3 Yılda Uygulamayı Değiştiren Makaleler

Pediatristlerin Ülkemizdeki ve Diğer Ülkelerdeki Özlük ve Sosyal Hakları, İş Olanakları

Adölesanın Cinsel Sağlığı

Çocuk ve Ergenlerde Madde Bağımlılığı

Akılcı Antibiyotik Kullanımı

UNİCEF, Sağlık Bakanlığı: Bin Yıl Hedeflerindeki Değişiklikler…

Çocuk Kardiyolojide Yenilikler

Metabolik Hastalıklarda Hangi Tetkik, Ne Zaman?

Çocuk Onkolojide Yenilikler

Çocuk Hematolojisinde Yeni Yaklaşımlar

Çocuk Romatolojinde Yenilikler

Çocuk Radyolojisi

Çevresel Faktörler ve Çocuk Sağlığı: Genetiği Değiştirilmiş Gıdalar, Elektromanyetik Alan, İklim Değişikliği

Çocuk ve Ergenlerde İnternet ve Bilgisayar Bağımlılığı

İlk 1000 Günde Beslenmenin Önemi

Göçmen Çocuklar

Çocuklarda Beslenme Sorunları: Obesite

Çocuk İstismarına Yaklaşım (Fiziksel, Cinsel) Hukuki Durum

Çocuklarda Ağrı Yönetimi

Çocuklarda Alternatif Tıp